Gedragscode voor partners van LR Health & Beauty Systems

Deze gedragscode beschrijft het gedrag en relatie van LR partners naar de klanten, andere MLM bedrijven en andere LR partners toe en is een referentie voor hun eerlijke communicatie onderling. De code geeft een duidelijk overzicht van de LR waarde. Het dient om de belangen en de tevredenheid van zowel de consumenten als de partners te beschermen. Zij moeten de duurzaamheid van het concurrentievermogen van ons business model bevorderen, onze bestaande traditie en goede reputatie van het bedrijf handhaven.

1. Gedrag ten opzichte van klanten

De LR partner zal de klanten de best mogelijk service verlenen. In deze context wordt het volgende benadrukt:

1.1. LR partners zullen enkel duidelijke en eerlijke verkoopsmethodes gebruiken.

1.2. De consument zou altijd moeten beschikken over duidelijk productinformatie. Hierbij behoort prijsinformatie, betalingsmethode en retourformaliteiten evenals het recht van herroeping. In principe is er officiële toestemming van het bedrijf nodig om dit soort informatie door te spelen.

1.3. LR Partners zullen de privacy van de consumenten respecteren – product presentaties zullen enkel gegeven worden als de consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. De bescherming van privé gegevens van de consument is van groot belang.

1.4. LR partners zullen zichzelf onderscheiden door eerlijkheid. Ze zullen geen onervaren, zieken, consumenten op leeftijd of met taalbarrière uitbuiten.

1.5. De bestellingen van consumenten zullen binnen een redelijke tijdspanne behandeld worden. Bestellingen zullen binnen de 14 dagen voorzien zijn, mits er geen andere datum is afgesproken. Problemen betreffende leveringen zullen onmiddellijk aan de consumenten medegedeeld worden.

2. Het gedrag tijdens het proces van aanwerving van nieuwe partners

Eerlijkheid en openheid zijn de sleutel tot een succesvol sponsorschap.

2.1. De verdiensten en carrièremogelijkheden zullen eerlijk worden voorgesteld tijdens de sponsoring. Informatie betreffende kosten en uitgaven zullen ook worden voorzien.

2.2. Voorbeelden van opbrengsten/verdiensten van partners moeten overeenstemmen met de realiteit. Er kunnen geen specifieke inkomsten worden gegarandeerd.

2.3. Enkel officiële gepubliceerde informatie over het bedrijf en producten mogen worden gecommuniceerd.

2.4. LR partners onthouden zich ervan om negatieve en onoprechte opmerkingen te maken ten opzichte van andere MLM bedrijven en hun producten.

   

3. Het gedrag van LR partners ten opzichte van andere partners

De individuele structuren zijn beheerd door gezonde, eerlijke competitie die zijn gekenmerkt door wederzijds respect.

Het overhalen van LR partners van een ander structuur binnen dezelfde bedrijf is streng verboden. Dit is met name in de volgende situaties:

  • LR partners voorstellen om een verboden structuurverandering te doen door beloftes, zoals beter ondersteuning, goed vooruitziende carrièremogelijkheden, enz.
  • LR partners verleiden om contractbreuk te plegen, voorbeeld officiële fictieve pseudopartnerschap met zogenaamde “stromannen”.
  • Negatieve en vernederende geruchten verspreiden over andere partners
  • Ruzies zullen niet openbaar worden gemaakt (incl. nieuwsblad, sociale media en andere publieke informatiebronnen)

4. Gedrag van LR partners ten opzichte van andere MLM bedrijven

Er zal met respect gehandeld worden naar alle andere MLM bedrijven.

   
4.1. Oneerlijke, strategische verleidingen van verkoopspartners van andere MLM bedrijven is onethisch en zal niet geaccepteerd worden door LR. In deze context zijn de volgende voorbeelden de moeite waard om genoemd te worden:

  • Het inpalmen van hele structuren door contact te zoeken met verschillende verkooppartners
  • Het verspreiden van negatieve en vernederende geruchten over deze bedrijven (winsten, mogelijkheden, producten, enz.)
  • Het overhalen van de verkoopspartner om contractbreuk te plegen
  • Betalen van een omkoopsom bij een wissel, of de belofte van zo een betaling

4.2. Waarschuwingen geuit door individuele verkoopspartners van andere MLM bedrijven op grond van vermeende concurrentieverstorende handelingen zijn verboden.

5. Gedrag van LR partners ten opzichte van het bedrijf in het geheel

LR partners worden verwacht loyaal te zijn naar het bedrijf.

5.1. LR partners zullen zich onderscheiden door overzichtelijke en eerlijke werkmethodes. Alle vormen van manipulatie van het marketingplan zijn onethisch en schadelijk voor de reputatie van de business. Zeker waard om eens vernoemd te worden in dit geval is: systematisch hoge verkoop en ongerechtvaardigde retouren van deze producten, verstoring van de competitie door lagere prijsbeloftes, verkoopprijs via biedingen, manipulatie van de partnerovereenkomst, enz.

5.2. LR partners zullen loyaal zijn ten opzichte van het bedrijf en zullen het te allen tijde op een eerlijke manier vertegenwoordigen.

5.3. De principes voor de business activiteiten voor de LR partners zijn de Algemene Termen en Voorwaarden van LR Health & Beauty Systems GmbH.
   

6. Het imago van LR partners in openbaar

LR partners zullen zich altijd als respectabele zakenmensen gedragen.

6.1. LR partners zijn geen werknemers van LR en staan ook niet onder contract bij LR. Zij mogen ook niet de indruk geven dat ze werkzaam zijn bij LR.

6.2. Contact met de pers, TV en radio is voorzien voor het bedrijf. Uitzonderingen zijn mogelijk bij goedkeuring. Aanvragen van de media moeten onmiddellijk doorgestuurd worden naar de LR PR afdeling. Alle verklaringen betreffende het bedrijf en andere partners of bedrijven voor media (incl. facebook en twitter) zijn ook onderworpen aan eerlijkheid en loyaliteit. Indien nodig, moet het samen met LR gecoördineerd worden..

Deze gedragscode is bindend voor alle LR Partners en moeten dit naleven.

Waarom LR

Waarden
BedrijfsautoVergoedingssysteemErkenning
Succes verhalen

LR Producten

ZEITGARDProduct catalogusAloë VeraMind MasterColostrumMicrosilverDeluxe

LR star-concept

Guido Maria KretschmerCristina FerreiraKarolina KurkovaBruce Willis

Company LR

OntwikkelingDirecte VerkoopLR GLOBAL KIDS FUND
Dr. Thomas StoffmehlThomas HeursenDr. Andreas Laabs

Networked with:

TwitterFacebookXINGLinked inYoutubeInstagram

Member of:

BDDBDIHVKESELDIA

Cooperation with:

Mercedes-BenzVolkswagenPorscheDHLIASCSGS INSTITUT
FRESENIUS
DermatestZEITGARD